MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ANH MINH
MÔI TRƯỜNG
MÁY ÉP BÙN
MÁY ÉP BÙN Xử lý nước thải là quá trình lọc các chất ô nhiễm và các chất rắn ra khỏi pha lỏng. Các chất rắn sau khi được tách ra bằng nhiều công nghệ khác nhau thường lẫn trong nước dạng bùn lỏng với hàm lượng chất rắn chiếm từ 0,5-12% và được gọi chung là bùn